Numeratis

Usługi księgowe

Jesteśmy ekspertami w rachunkowości i podatkach. Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Do grona klientów, którzy nam zaufali należą podmioty polskiego i międzynarodowego prawa handlowego. W pełnym zakresie rachunkowym i podatkowym obsługujemy międzynarodową Grupę Kapitałową, której akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesteśmy ekspertami zarówno co do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), jak polskiej i niemieckiej ustawy o rachunkowości. Świadczone przez nas usługi księgowe cieszą się zaufaniem naszych klientów. Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej działalności przełożyło się na to, że Biuro Rachunkowe Numeratis z Torunia jest kojarzone z rzetelnością oraz profesjonalizmem.

Poczucie pewności, że obsługa dokumentacji, obejmującej kadry i płace oraz księgi rachunkowe została powierzona specjalistom, pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu i jego rozwijaniu.

Drodzy Klienci! Skupcie się na osiągnięciu sukcesu w biznesie. Administrację powierzcie nam. Zajmiemy się dla Was wszystkim, co niezbędne by zagwarantować Wam, że prowadzicie  działalność zgodnie z prawem i odciążyć Was od obowiązków sprawozdawczych. W naszym zespole mamy specjalistów posługujących się językami obcymi. Jeśli współpracujecie z partnerami spoza Polski – sprawdźcie nasze kompetencje.

 Poszukują Państwo rozwiązań dopasowanych do specyficznych i indywidualnych potrzeb? Wyjdziemy naprzeciw tym oczekiwaniom i zaproponujemy kompleksowe usługi księgowe. Zapewnimy również najdogodniejszą formę kontaktu z naszym biurem.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSSF
  Ujednolicenie rozliczeń z myślą o zagranicznych partnerach biznesowych.
 • Przygotowanie i implementacja planu kont
  Tego rodzaju usługi księgowe są dopasowywane indywidualnie dla każdego z klientów. Uwzględnia się przy tym specyfikę działalności, co pozwala zachować najwyższy stopień przejrzystości rozliczeń bilansowych i podatkowych.
 • Sporządzanie ewidencji i deklaracji VAT
  Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków, m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych i prowadzenie ewidencji sprzedaży. Doświadczona kadra pracowników reprezentujących nasze biuro rachunkowe zapewnia prawidłowość wywiązywania się z ustawowych obowiązków oraz chroni przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami nieświadomie popełnianych błędów.

Na wspólnym europejskim rynku szalenie ważna jest znajomość międzynarodowych regulacji, dotyczących obrotu międzynarodowego. Nasi specjaliści mają wiedzę i kompetencję, by bezpiecznie i zgodnie z prawem dokumentować takie transakcje.

 • Sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego wszystkich wymaganych deklaracji Prawidłowe sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji nastręcza podatnikom wielu trudności. Mnogość różnego rodzaju rozliczeń, wiele terminów oraz niejednokrotnie wysoki poziom skomplikowania deklaracji – wszystko to sprawia, że warto te zadania powierzyć specjalistom.
 • Sporządzanie deklaracji rocznych
  Prawidłowo sporządzone deklaracje roczne wymagają uwzględnienia wielu danych, których zgromadzenie może być bardzo czasochłonne dla osoby nieznającej biegle przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. Biuro Rachunkowe Numeratis zatrudnia specjalistów, którzy podejmą się dla Was realizacji tego typu zadań.
 • Ewidencje wyposażenia, środków trwałych i in.

By zadośćuczynić rygorystycznym przepisom prawnym niezbędne jest prowadzenia wielu ewidencji:. wyposażenia, środków trwałych etc., nierzadko o wysokim stopniu skomplikowania. Nasze usługi księgowe pozwalają odciążyć klientów również od tego obowiązku.

 • Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań rocznych

Przepisy prawa, w zależności od zakresu działalności przedsiębiorcy, nakładają obowiązki sporządzania różnego rodzaju sprawozdań rocznych – zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych. Świadczymy usługi księgowe również w tym zakresie.

 • Sporządzanie sprawozdań do GUS 

Biuro Rachunkowe Numeratis oferuje wypełnienie obowiązku sporządzenia i dostarczenia sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego niezbędnych w przypadku wielu typów działalności gospodarczej.

Zajmij się biznesem, my zajmiemy się resztą!

.