Numeratis

Księgi rachunkowe

Rzetelnie i profesjonalnie prowadzone księgi podatkowe stanowią nieocenioną pomoc w prowadzonej działalności gospodarczej, w precyzyjnym kontrolowaniu jej kosztów. W przypadku ewentualnego sporu z organem podatkowym stanowią dowód prawidłowości działań. Poprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych gwarantuje działanie zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Biuro Rachunkowe Numeratis Sp. z o.o.  gwarantuje profesjonalne i zgodne z najwyższymi standardami zawodowymi usługi księgowe. Księgi rachunkowe są prowadzone przez profesjonalistów obsługujących giełdową grupę kapitałową, podmioty polskiego i niemieckiego prawa handlowego. Jesteśmy biegli zarówno jeśli chodzi o polską ustawę o rachunkowości, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) jak i niemiecką ustawę o rachunkowości.  Współpracują z nami uznani doradcy podatkowi z Polski i Niemiec. Wybór naszego biura rachunkowego to pewność bezpieczeństwa w kontaktach z fiskusem i gwarancja poprawności prowadzonej dokumentacji.

Biuro Rachunkowe Numeratis to: Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF na podstawie dowodów księgowych, , ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników, inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań, deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Zastosowanie MSSF pozwala ujednolicić rozliczenia naszych klientów w taki sposób, by były czytelne dla zagranicznych inwestorów i kontrahentów. Jest to szczególnie istotne w dobie otwartego rynku międzynarodowego.

Zajmij się biznesem, my zajmiemy się resztą!

.