Numeratis

Kadry i płace

Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej to ogromna odpowiedzialność. Mnogość przepisów i obowiązków, które sprawiają że jest to zadanie czasochłonne i wymagające dużych kompetencji.

Wspieramy, pomagamy, prowadzimy pełną dokumentację kadrową i płacową. Naszą dewizą jest indywidualne podejście do potrzeb i problemów każdego Klienta, dlatego zakres zleconych nam obowiązków może być dowolnie kształtowany. Długoletnie doświadczenie oraz codzienna praktyka gwarantują wysoką jakość naszych usług kadrowo-płacowych.

 • Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej (akt osobowych).
 • Elektroniczne przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA), zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZWUA, ZFA, ZPA, ZIUA i innych.
 • Aktualizacja danych objętych zgłoszeniami w Urzędach Skarbowych,  ZUS,  etc.
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • Rozliczanie absencji pracowniczych.
 • Przygotowanie raportów i zestawień kadrowych.
 • Zapewnienie pełnej poufności w przepływie danych kadrowych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS dot. kadr i płac (GUS Z-06, GUS Z-10)
 • Elektroniczne przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędów Skarbowych ( PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR)
 • Sporządzanie deklaracji PRFON,
 • Składanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników o określonym stopniu niepełnosprawności.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS,
 • Pisanie Regulaminów, Obwieszczeń itp.

Zajmij się biznesem, my zajmiemy się resztą!

.