Numeratis

Profil Działalności

Jesteśmy biurem rachunkowym, zatrudniającym specjalistów w takich dziedzinach jak księgowość, kadry i płace. Poprowadzimy Państwa księgowość, zajmiemy się wypłatą wynagrodzeń dla Waszych pracowników, zajmiemy się rzetelnym prowadzeniem dokumentacji personalnej.

Zatrudniamy około 20 specjalistów z doświadczeniem księgowym, znajomością języków angielskiego i niemieckiego. Osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe legitymują się certyfikatem Ministerstwa Finansów. Współpracujemy z renomowanymi kancelariami doradztwa prawnego i podatkowego.  

Od wielu lat prowadzimy kompleksową obsługę księgową, podatkową i płacową Grupy Kapitałowej, której akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku głównym. W skład Grupy wchodzą podmioty polskiego oraz niemieckiego prawa handlowego. Obsługujemy również liczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doradcy podatkowi, z którymi współpracujemy legitymują się zarówno doświadczeniem procesowym jak i wiedzą praktyczną, wyniesioną z pracy w organach skarbowych.

Skorzystanie z naszych usług może pozwolić na:

  • znaczącą redukcję kosztów funkcjonowania pionu finansowego i księgowości;
  • szybszy dostęp do informacji zarządczych;
  • odciążenie osób zarządzających od kierowania działem księgowości i uzyskanie możliwości koncentracji na sprawach strategicznych;
  • transfer odpowiedzialności na partnera zewnętrznego;

Numeratis jest ubezpieczony w zakresie zawodowej odpowiedzialności cywilnej. W celu zabezpieczenia interesów klientów suma ubezpieczeniowa nie ogranicza się tylko do kwoty obowiązkowej, ale znacznie ją przewyższa (aktualna wartość sumy ubezpieczeniowej wynosi 1 mln zł).

.